Tracking via PC Tracking via Laptop Tracking via Smartphone

سامانه ستلار

Tracking via Laptop

سامانه هوشمند و حرفه ای کنترل تردد بر پایه سخت افزارهای بومی و اپلیکیشن موبایل

تعداد کاربران
+200
تعداد دستگاه ها
+1000
تعداد مشتری ها
+300

SLT_Light103
 • نمایش آنلاین و گزارش مسیرپیموده شده خودرو روی نقشه
 • کیفیت بالای ردیابی حتی در خیابان های پرتجمع
 • قابلیت تنظیم بااستفاده از دستورات sms و بلوتوث
 • هشدار سرقت باتری و ضربه شدید به خودرو
 • هشدار بازبودن درب های خودرو در صورت خاموش بودن وسیله نقلیه
 • هشدار ردشدن از سرعت مجاز
SLT_Light103 WP
 • قابلیت ضدآب بودن
 • نمایش آنلاین و گزارش مسیرپیموده شده خودرو روی نقشه
 • کیفیت بالای ردیابی حتی در خیابان های پرتجمع
 • قابلیت تنظیم بااستفاده از دستورات sms و بلوتوث
 • هشدار سرقت باتری و ضربه شدید به خودرو
 • هشدار بازبودن درب های خودرو در صورت خاموش بودن وسیله نقلیه
 • هشدار ردشدن از سرعت مجاز

سامانه ستلار
نمایش آنلاین موقعیت متحرک
 • نمایش آنلاین و گزارش مسیر پیموده شده خودرو روی نقشه
 • نمایش آنلاین نمودارهای سرعت ، شتاب و ...
گزارش سفرهای خودرو
 • نمایش آنلاین گزارش سفرهای خودرو و نقطه های توقف متحرک
 • امکان مشاهده سرعت ، ارتفاع و زمان سفر روی نقشه
اعلام هشدارهای آنلاین
 • هشدارهای آنلاین شروع سفر ، پایان سفر ، ورود به ناحیه و خروج از ناحیه
 • هشدارهای قفل نبودن درب خودرو ، سرقت باطری ف حمل باجرثقیل و ...